Choď na obsah Choď na menu
 


 

 

Nadané deti tvoria veľmi rôznorodú skupinu. Ich spoločným znakom je, že majú oproti rovesníkom vysoko rozvinuté intelektové schopnosti. Ich intelekt je v predstihu - akoby na úrovni staršieho dieťaťa. Je však rozdiel medzi mierne nadaným a vysoko alebo extrémne nadaným, podobne ako je rozdiel medzi mierne a hlboko mentálne postihnutým. Podobné je to v ich ďalších charakteristikách (záujem, motivácia, vytrvalosť, tvorivosť...). Neexistuje všeobecný vzorec prejavov, na základe ktorých možno jednoznačne označiť dieťa za nadané. Toto sú niektoré z najčastejších charakteristík nadaných detí:

 


  • netypické záujmy už od predškolského veku (živočíchy, vesmír, doprava, technika)
  • čítanie, písanie, počítanie už v predškolskom veku (pričom sa tieto zručnosti naučili ako samoukovia, nikto ich k tomu systematicky neviedol)
  • vysoká aktivita, intelektuálna zvedavosť, kladenie otázok, nútiacich dospelých nahliadnuť do encyklopédií alebo internetu
  • široká slovná zásoba, používanie vzhľadom na vek nezvyčajných, cudzích slov a slovných spojení
  • zaoberanie sa svetovými problémami a otázkami morálky, etiky, hraníc (nekonečno, začiatok, koniec života)
  • vyhľadávanie komunikácie s dospelými alebo staršími deťmi
  • neochota podriadiť sa príkazom, autoritám, potreba vysvetľovania požiadaviek dospelých
  • perfekcionizmus, snaha byť najlepší, neochota zmieriť sa s prehrou